top of page
HD-wallpaper-green-paddy-field-ultra-nature-landscape-green-scenery-field-rice-paddy.jpg

จุดเริ่มต้นของเราคือการนำคาร์บอนไดออกไซด์จากอากาศกลับคืนสู่พื้นดินเพื่อทำให้ดินกลับฟื้นคืนชีพอีกครั้ง

ภูมิอากาศสู่การเกษตรแบบอัจฉริยะ

การนำคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศมาใช้ถือเป็นก้าวแรกที่นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลง โดยการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เช่นเกษตรกรหรือสหกรณ์ในท้องถิ่นเพื่อร่วมกันพัฒนาหาวิธีที่ช่วยให้เกษตรกรทำงานในพื้นที่ดินของเขาอย่างถูกวิธี

CarbonThink ซื้อวัสดุซากและสารที่ย่อยสลายจากฟาร์มขยะที่เต็มไปด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ นำมาแปรรูปให้เป็นของแข็งที่อุดมไปด้วยคาร์บอนซึ่งมีความเสถียรเรียกว่าถ่านไบโอชาร์หรือถ่านชีวภาพนั่นเอง จากนั้นจึงเพิ่มเทคโนโลยีที่ทันสมัยลงไป เพื่อใช้ถ่านชนิดนี้ในการขับเคลื่อนการเกษตรแบบฟื้นฟูและยั่งยืน พร้อมทั้งยังเป็นการกำจัดคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากชั้นบรรยากาศอย่างถาวรอีกด้วย

economic-growth-is-still-our-best-hope.jpg

การเปลี่ยนแปลงดิน

waste biomass.png

พืชผลทางการเกษตรที่ใช้การจับคาร์บอนไดออกไซด์จากชั้นบรรยากาศ

kiln.png

ชีวมวลของเสียจะถูกให้ความร้อนผ่านกระบวนการไพโรโลซิส

soil-analysis.png

ดินในฟาร์มจะได้รับการวิเคราะห์เพื่อหาวิธีแก้ปัญหาที่ออกแบบโดยเฉพาะอย่างถูกวิธี

microbe.png

มีการเติมจุลินทรีย์และสารอาหารที่มีประโยชน์

soil-analysis (1).png

ปุ่ยจากถ่านไบโอชาร์ช่วยบำรุงดินให้พลิกฟื้นมีชีวิต

organic-content.png

ผลิตผลของเกษตรกร จะมีคุณภาพสารอาหารเพิ่มขึ้น

Portrait in a Farm

การเพิ่มคุณค่าสู่ชุมชน

จากอุตสาหกรรมการผลิตขนาดเล็กในหมู่บ้าน เราจะพัฒนาไปสู่ความเป็นเจ้าของกิจการโดยความร่วมมือและความรับผิดชอบ เพื่อนำผลตอบแทนมาสู่เกษตรกรและชุมชน การใช้การรูปแบบที่ได้รับการพิสูจน์และยอมรับของ CarbonThink เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ เป้าหมายคือ ใช้ผ่านการระดมทุน การฝึกอบรม และการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องให้กับชุมชน

Communities

ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

ORGANIC FERTILIZER (3)_edited.jpg

เกษตรกรรม

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ TFL1 และวิธีที่เราเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์
ที่เป็นของแข็งให้เป็นทางเลือกในการเปลี่ยนแปลงวิธีการสำหรับเกษตรกรและเกษตรอินทรีย์

landscape_1800-shutterstock_2143046893_(1).jpg

กลยุทธ์ Net Zero ขององค์กร

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราทำงานร่วมกับบริษัทต่างๆ เพื่อสร้างกลยุทธ์ Net Zero ที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว ในการกำจัดคาร์บอนไดออกไซด์

jeremy-bishop--mMEEkgj5fU-unsplash.jpg

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดที่ถูกปล่อยออกมาจากกิจกรรมของมนุษย์

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Nuugets โดยการสนับสนุนจากภาคบุคคลและธุรกิจ SME
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำจัดการปล่อยก๊าซคาร์บอน

fire.png

มลพิษ

เกษตรกรไม่ตัดและเผาอีกต่อไป เพื่อช่วยลดมลภาวะและปรับปรุงคุณภาพของอากาศ

fields.png

ผลตอบแทน

กลยุทธ์การทำฟาร์มแบบใหม่จะช่วยเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของพืชผล
ในรูปแบบของฟาร์มปลอดสารพิษ

water-safety.png

น้ำ

เรานำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำและปัญหามลพิษ

no-poverty.png

ความยากจน

เพิ่มรายได้ และผลกำไรให้กับเกษตรกรและชุมชน

ประโยชน์อันมหาศาล

Business Meeting

CORPORATE NET ZERO STRATEGIES

ได้รับการอนุมัติอย่างเต็มรูปแบบ

CarbonThink ได้รับการรับรองอย่างเต็มรูปแบบในการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่รับรองการกำจัดคาร์บอนชั้นนำของยุโรป ด้วยการทำงานตามหลักมาตรฐานสูงสุดร่วมกับบริษัทชั้นนำทั้งในยุโรปและไทย แนวทางแบบองค์รวมของ CarbonThink จะช่วยเสริมสร้างเชื่อมต่อเครือข่ายระหว่างบุคคลและองค์กรทั่วโลก โดยเราจะเป็นตัวเชื่อมการประชุมระหว่างหน่วยงานกับชุมชนเกษตรกรรมที่มีความต้องการแยกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากบรรยากาศ

EBC_logo_360.png
download (2).png
george-evans-BqpdGGfezFw-unsplash.jpg

SME & PERSONAL CO2 FOOTPRINT

Funding
Products

จะไม่มีการเผาไหม้อีกต่อไป

เกษตรกรรมแบบตัดแล้วเผา ทำให้มีการใช้แรงงานสูงขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากตัวเลือกสำหรับเกษตรกรในพื้นที่มีค่อนข้างจำกัดในการเข้าถึงอุปกรณ์การเกษตรแบบสมัยใหม่  ซี่งสิ่งเหล่านี้สามารถนำไปสู่การพังทลายของดิน การปนเปื้อนทางน้ำ และมลพิษทางอากาศได้อย่างมีนัยสำคัญ ขณะเดียวกันก็มีส่วนทำให้เกิดการปล่อยคาร์บอนออกสู่ชั้นบรรยากาศมากขึ้นไปด้วย ดังนั้นการซื้อขยะทางการเกษตรจะช่วยเปลี่ยนแปลงสถานะทางการเงิน ซึ่งเป็นผลตอบแทนจากระบบที่ดีขึ้นโดยไม่ต้องเผาอีกต่อไป

RTS2Z4OO.jpg
Polluton

Sustainable Agriculture

Checking the Crops

ความมั่นคงทางอาหาร

การวิจัยแสดงให้เห็นว่าปุ๋ยที่ใช้ถ่านชีวภาพสามารถเพิ่มผลผลิตและคุณภาพพืชผลได้อย่างมาก ภายในปี พ.ศ. 2593 คาดว่าเอเชียใต้จะกลายเป็นภูมิภาคหลักแห่งหนึ่งที่อาจจะต้องเผชิญกับภาวะขาดแคลนอาหาร การนำกลยุทธ์การฟื้นฟูดินมาใช้โดยใช้ปุ๋ยจากถ่านชีวภาพของเราถือเป็นแนวทางสำคัญในการจัดการกับความท้าทายด้านความมั่นคงทางอาหาร กลยุทธ์เหล่านี้มุ่งเน้นไปที่การเสริมสร้างสุขภาพของดินและความอุดมสมบูรณ์ผ่านแนวทางปฏิบัติทางการเกษตรที่ยั่งยืน นอกจากนี้ นำมาซึ่งความยืดหยุ่นต่อความยากลำบากด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนในระยะยาว

Yields

สงครามน้ำ

เกษตรกรในเอเชียเผชิญกับความท้าทายต่างๆ เช่น การขาดแคลนน้ำ การเข้าถึงที่ไม่เท่าเทียมกัน การชลประทานที่ไม่มีประสิทธิภาพ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การใช้น้ำใต้ดิน มลพิษ โครงสร้างพื้นฐานไม่เพียงพอ ต้นทุนพลังงานที่เพิ่มขึ้น ปัญหาด้านธรรมาภิบาล และการขาดความตระหนักรู้ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อผลผลิตทางการเกษตร CarbonThink นำเสนอแนวทางที่เปลี่ยนแปลงเกมด้วยกลยุทธ์ทางเลือกที่อิงจาก TFL1 ซึ่งเป็นปุ๋ยจากถ่านชีวภาพของเรา

Liquid Drop
Water
Farmer thai pay_edited.jpg

ปัจจัยทางด้านบุคคล

40% ของครัวเรือนในชนบทของไทยมีชีวิตอยู่อย่างยากจน สืบเนื่องมาจาก ภาคเกษตรกรรมมีการจ้างงานประมาณ 30% ของจำนวนแรงงานทั้งหมด นอกจากนี้ยังสร้างรายได้ค่อนข้างต่ำต่อคนงาน และมีการเติบโตที่ช้าสุด CarbonThink นำเสนอแนวทางใหม่รอบๆ ชุมชน เพื่อช่วยพัฒนาเศรษฐกิจแบบวงกลมซึ่งเป็นการเพิ่มสถานะทางการเงินให้กับชุมชนในวงกว้างอีกด้วย

Prosperity

Contact Us

Thanks for submitting!

farm family_edited.jpg

Designed for human behaviour, supported by leading edge tech

bottom of page